Keyword 01-06-2020

5 คำหลัก
ร้านไอศกรีม (800)
โมจิไอศกรีม (140)
สั่งไอศกรีม (20)
ไอศกรีม เดลิเวอรี่  (40)
ไอศกรีม Delivery (20)

10 คำรอง
แพ้นม (300)
ไอศกรีมเจ (30)
โมจิไอติม (500)
สั่งมาการอง (50)
มาการอง ราคา (200)

ขนมไหว้พระจันทร์ ราคา (110)
Ice cream scoop (450)
Ice cream delivery (40)
Vegan ice cream (140)
Mochi ice cream  (210)

New Keyword 26-10-2020

5 คำหลัก
ร้านไอศกรีม (800)
โมจิไอศกรีม (140)
Vegan ice cream (140)***
ไอศกรีม เดลิเวอรี่  (40)
ไอศกรีม Delivery (20)

10 คำรอง
สั่งไอศกรีม (20)
ไอติม เดลิเวอรี่ (110)
ไอศกรีมเจ (30)
โมจิไอติม (500)
สั่งมาการอง (50)
มาการอง ราคา (200)

ขนมไหว้พระจันทร์ ราคา (110)
Ice cream scoop (450)
Ice cream delivery (40)  
Mochi ice cream  (210